KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
6306 SAYILI YASAYA GÖRE 2/3 PAY ÇOĞUNLUĞUNUN BİR YÜKLENİCİ İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞAMAMASI 09.02.2020

İlker Hasan Duman
I-) Sorunun Ortaya Konuluşu
Bir somut olay düşünelim: Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bir apartman için “risk tespiti” yapılmış, idari süreç tamamlanmış, bina yıkılmış, kat irtifakı/kat mülkiyeti müşterek mülkiyete dönüşmüştür. 2/3 çoğunluk, yüklenici seçiminde, sözleşme ve projenin kapsamını belirlemede ittifak edememektir veya bağımsız bölümlerin 2/3’ü bir kişiye ait olup yıkılan binanın yerine yeni bina yapılması için bir yüklenici ile sözleşme yapmaya yanaşmamaktadır.
1/3’ü oluşturan malikler, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerini kıyasen uygulayarak, yargıcın müdahalesi yoluyla, binanın yeniden inşası için başta belediye olmak üzere özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda, yönetsel iş ve işlemleri yapmak üzere kendilerine yetki verilmesini isteyebilir mi? Bir anlamda inşaatın yapılmasına mahkeme karar verebilir mi?
Riskli yapı yıkıldıktan sonra, paydaşlar binanın yeniden yapılmasını sağlamak yükümlülüğü altında mıdır? Yoksa 2/3 çoğunluğun yeni bina yapma veya yapmama konusunda mutlak bir yetkisi var mıdır?
II. 2/3 Çoğunluğun Yetkileri
Bina ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
GECİKME TAZMİNATININ HESABI

Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş sahibinin teslimden önce bağımsız bölümleri fiilen kullanmaya başladığı veya üçüncü kişiye kiraya verdiği ya da sattığı tarihe kadar istenebilir.
Eğer yüklenici, iş sahibine ait bağımsız bölümlerin, iş sahibi tarafından, teslim tarihinden önce, teslim alınıp fiilen kullanıldığını veya kiraya verildiğini öne sürüyorsa, ona bu iddiasını ispat etme fırsatı verilmelidir.
Yüklenici, davaya konu bağımsız bölümlerin tapu kaydını getirterek, tanık dinletmek istiyorsa listesini vererek, elektrik, su ve elektrik idareleri ile sözleşme yapılmışsa bu sözleşmeler getirerek söz konusu iddiasını ispat edebilir.
Eğer yüklenicinin dava tarihinden önce iş sahiplerine ait bağımsız bölümleri teslim ettiği ve davacılar tarafından kullanıldığı kanıtlanırsa, söz konusu fiili teslim tarihine göre hesap yapılacaktır.
Dava tarihinden önce iş sahibine ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğinin kanıtlanamaması halinde, dava dilekçesindeki talep tarihi esas alınarak gecikme tazminatının hesaplanması gerekir (Kaynak: İnşaat Davalarında İspat, Seçkin ...
Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
GECİKME OLUP OLMADIĞI İNCELENİRKEN, YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCUNU İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE DE BAKILMALIDIR

Yüklenicinin tadilat ruhsatı için müracaat etmiş olduğu 20.11.2006 ile 16.09.2007 tarihleri arasındaki yeni imar planının onaylanması için geçen süre yükleniciden kaynaklanmayan, idari işlemden kaynaklanan bir süre olması nedeniyle bu iki tarih arasında geçen 10 ay 27 günlük sürenin, gecikilen süreden mahsubu gerektiği” gerekçesiyle karşı davada arsa sahiplerinin isteyebileceği gecikme tazminatı 21 ay 29 gün üzerinden 1.427.803,00 euro olarak hesaplanmış ve yüklenicinin istinaf talebi bu yönden kabul edilerek arsa sahiplerinin isteyebileceği gecikme tazminatı tutarı olarak 1.427.803,00 euro hüküm altına alınmıştır. Eser sözleşmesinde yüklenici üstlendiği işi kendisine duyulan güvene uygun olarak sadakat ve özenle yapmak, iş sahibine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER