KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İstanbul Barosu Ücret Tarifesi (2022)


İSTANBUL BAROSU

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ

EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

Büroda Sözlü Danışma…………………: 2.500,00 TL

Bir saati Aşan Her Saat İçin…………………: 1.400,00 TL

Yazılı Danışma…………………: 4.750,00 TL

Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Danışma (Bir Saat İçin)…………………: 4.750,00 TL

İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenlemek…………………: 5.500,00 TL

Cumhuriyet Başsavcılığı Şikâyet Dilekçesi Yazımı…………………:5.500,00 TL

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler…………………: 5.500,00 TL

İstinaf, Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Yazımı…………………: 8.000,00 TL

APKİS Hazırlanması…………………:16.500,00 TL

Başka Sözleşmelerin Hazırlanması…………………:11.000,00 TL

KONUK YAZAR
YURTTAŞ AÇISINDAN 6306 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ
-TÜM DEĞİŞİKLİKLER-
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 
İLKER DUMAN
 
AMAÇ
Bu Kanunun ...
KOOPERATİF ORTAKLIĞININ KAZANILMASI
İLKER DUMAN


Kooperatiflere girme koşulları, Koop.K. md. 1, 8 ve 14. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:
 Kişi, kooperatif başkanlığına yazılı ...
DÜRÜSTLÜK KURALI NEDİR-NİÇİN ÖNEMLİDİR?
DÜRÜSTLÜK KURALI (TMK. MD. 2)
 
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ...
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER