KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

YAPI DENETİMİ YAYINLARI

~ 12.09.2019 ~

Cemal Gökçe: Yapı Denetimi Ne Getiriyor. Tartışmalar. 15. Teknik Kongre. Türk Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 26-29 Ekim 2000.

Halil Yılmaz: Yapı Denetimi ve Yapı Denetim Kuruluşları, yetkin Yayınları, Ankara 2007.

Rona Serozan: Depremzedelerin Tazmin İstemleri, Deprem ve Hukuk, İstanbul 200.

Şebnem Akipek/Erkan Küçükgüngör Erkan: Yapı Denetimi ve Yapı Denetim Kuruluşları. Hukuk Dergisi. Türkiye Noterler Birliği Yayını, sayı 108.

Yaşar Karayalçın: Müteahhidin ve Yapı Denetim Kuruluşunun Deprem Zararından Sorumluluğu-Garanti Süresi-Zamanaşımı Def’i-Dürüstlük

İlkesine Aykırılık, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Mayıs 2003.

Veysel Başpınar: Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu. Yetkin Yayınevi, Ankara 2004.
 

Hits: 8201