KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

KOOPERATİFLER HUKUKU YAYINLARI

~ 11.09.2019 ~

KOOPERATİFLER HUKUKU YAYINLARI

Merdan Çalışkan: Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifler Kanunu’na Göre Suç Sayılan Eylemleri. Terazi Hukuk Dergisi, sayı Aralık 2009.
Soner Altaş: Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklıktan Çıkarmayı Gerektirir Sebepler İle Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz Yolları. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi. Sayfa: 244.
Kemal Özmen/Yurdakul Tuncer: Kooperatif Davaları, Ankara 2003.
Tonguç Bölükbaş. Kooperatif Yöneticilerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Adalet yayınları, Ankara 2007.

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali
Seyit Halil Yüzgeç
Seçkin Yayıncılık , 2010.


Kooperatifler Kanunu ve Açıklaması
Defterler - Belgeler ve Muhasebe İşlemleri (Kuruluştan Tasfiyeye Kadar)/Ciltli
Ahmet Kurtulan
Seçkin Yayıncılık , 2007


Kooperatifler Uygulaması
İlker Tüneri
Seçkin Yayıncılık , 2007

Kooperatifler Hukuku /Ciltli
Salih Çelik - Muktedir Lale
Seçkin Yayıncılık , 2006 ,


Konut Yapı Kooperatifleri (3. Baskı)
Nazif Kaçak
Seçkin Yayıncılık , 2004 , 908 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 55,00YTL


Kooperatifler Kanunu (6. Baskı) / Ciltli
Orhan Nuri Çevik
Seçkin Yayıncılık , 2003

Kooperatifler Kanunu /Ciltli
Gönen Eriş
Seçkin Yayıncılık , 2001

Kooperatifler Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yayına Hazırlayan: Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık , 2008

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma ve Çıkarılma Kararına İtiraz Davası
Filiz Aykan
Bilge Yayınevi , 2007

Kooperatifler Kanunu /Ciltli
Ali Parlar - Aynur Parlar
Bilge Yayınevi , 2007

 

Hits: 8231