KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

Avukat İlker Hasan DUMAN


Yayımlanmış Çalışmalarımın Listesi Aşağıdadır

A. KİTAPLAR

Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985)

Anayasa Sözlüğü (İstanbul - 1996)

Cumhuriyet ve Nitelikleri (İstanbul - 1996)

Hukuk Devleti (İstanbul - 1997)(İstanbul-2004)

82 Anayasasında İnsan Haklarına Saygılı Devlet (İstanbul - 1997)

Sosyal Devlet (İstanbul - 1997)

82 Anayasasında Cumhurbaşkanı (İstanbul - 1997)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (İstanbul 2005)

İnşaat Hukuku (1. Baskı, Legal Yayınları, İstanbul-2006; 2., 3., 4. ,5. ve 6. Baskı, Seçkin Yayınları).

100 Soruda İnşaat Hukukuna Giriş (İstanbul Barosu Yayını, İstanbul-2011).

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi, İBY, İstanbul-2013.

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusurun Önemi, İBY, İstanbul-2013.

B. SÜRELİ YAYINLAR

“YENİ ADALET DERGİSİ”

(Yargı ve Hukuk Dergisi)

C. MAKALELER 

Yargıtay Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

1. Kamu Görevlilerinin Giderim Sorumluluğu, Ocak - Nisan 1988.

2. Yargıçlık Üstüne, Ocak 1985.

3. Kanunsuz Emir, Ocak - Nisan 1987.

4. “Genel Ahlakın Korunması Gerekçesiyle Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması”, Temmuz 1999.

 

Terazi Hukuk Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

5. İnşaat Hukuku Sorunlarında Şerhlerin Kaldırılması, Ekim 2011, sf. 49 vd.

 

Adalet Bakanlığı Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

6. Hukuk Mahkemelerinde Tarafların Sorgusu, Haziran 1985.

7. Tanıklık, Temmuz 1984.

 

Bursa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

8. Kamu Düzeni Gerekçesiyle İnsan Haklarının Sınırlanması, 1999/3.

9. Batı Demokrasisi, 1999/7.

 

Antalya Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

10. Yasa Devleti- Hukuk Devleti, 1997/6.

11. Yasa Gücünde Kararname, Ocak 1998.

12. Yayımlanmamış Yasa Olur mu, 1998/10.

13. Erzurum Kongresi, 1999/10.

14. Atatürk: “Devrim Savcıları”, 200/7.

15. Hakimlerin Tazminat Sorumluluğu, 2000/10.

16. Yasayı Eleştirmek Suçu, 2001/1.

17. İşkencenin Önlenmesinde Hekimlerin Rolü,. 2001/2.

18. Milli Güvenlik Kurulu, 2001/3.

19. Sade Vatandaş Anayasa Mahkemesinde Doğrudan Dava Açabilmelidir, 1992/9.

 

Denetim Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

20. Memurların Anayasaya Bağlılık Borcu, s.31.

21. Demokratik Toplum Düzeni, s. 44.

22. Memurların Disiplin İlkeleri ve Güvencesi, s.22.

23. Çağdaş Hukuk, s.34.

 

Manisa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

24. Bilirkişi Raporlarının Mahkemelerin Bağımsızlığına Etkisi, s.19.

25. Dilekçe Hakkı, s.18.

26. Cevap ve Düzeltme Hakkı, s. 21.

 

Yeni Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

27. Silahlı Kuvvetleri Kullanma Yetkisi, s. 1990/9.

28. Atatürk’ün Vasiyeti, s.1991/6.

29. Tutuklama Hastalığı, s. 1990/9.

30. Atatürk Devrimlerinin Yasa ile Korunması, s.1991/1.

31. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Mahkemelerin Etkinliği, s.13.

32. YÜCE DİVAN, s.991/3.

 

Ankara Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

33. Her Şey Çocuklar İçin, 1999/2-3.

34. Avukatların Reklam Yasağı. 1992/3.

 

Yeni Türkiye Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

35. Hakem Mahkemeleri, s.10.

 

Barolar Birliği Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

36. Türk Yurttaşlığının Anayasal Çerçevesi, 2001/3.

37. Devletin Ulusu ve Bölünmez Bütünlüğü ve Bu Gerekçe ile Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, 2001/2.

38. Anlatım Özgürlüğü, 1999/2.

39. “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde” Kanunlar Yetkili Kılınan Merciin Emriyle Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, 1999/3.

40. Anayasa Mahkemesi Üyeliği Profili, 2000/3.

41. “Halkı Birbirine Düşürmek” Suçu, 2001/1.

42. Azınlık Hakları ve Lozan Anlaşması, Mart-Nisan 2005, sf. 307.

43. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yargıcın Tazminat Sorumluluğu, Eylül-Ekim 2011, sf. 403 vd.

44. Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Kazanan Kişinin İyi Niyetinin Korunması, Ocak-Şubat 2012, sf. 411 vd.

45. İnşaatın Yasallık Kazanması İçin Mahkemenin Taraflara Süre ve Yetki Vermesi, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 455 vd.

 

İstanbul Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

46. Savcının Müzakereye Katılması, Ekim 1983.

47. Atatürk İlkeleri ve Hukuk Devrimi,.1981/10.

48. Hukuk Yargılaması Sorunları, 1983/7.

49. Siyasi Parti Özgürlüğü, Eylül 1998.

50. Tutuklu Hakları-Hukuk Devleti, 1999/4.

51. Anayasa Mahkemesinin Vazgeçilmezliği, Şubat 2006, sf. 615 vd.

52. Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulma (Sorumsuzluk Anlaşması), Eylül-Ekim 2011, sf. 243 vd.

53. Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Mart-Nisan 2012, sf. 248.

54. Binalarda Yapım ve Bakım Eksikliğinden Sorumluluk, Mart-Nisan 2013, sf. 224.

55. İnşaat Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yeni İmar Planında Kat Sayısının Azaltılması, Yükleniciye Paylaşımın Yeniden Yapılmasını İsteme Hakkı Verir mi?, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 115 vd.

KONUK YAZAR
YURTTAŞ AÇISINDAN 6306 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ
-TÜM DEĞİŞİKLİKLER-
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 
İLKER DUMAN
 
AMAÇ
Bu Kanunun ...
KOOPERATİF ORTAKLIĞININ KAZANILMASI
İLKER DUMAN


Kooperatiflere girme koşulları, Koop.K. md. 1, 8 ve 14. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:
 Kişi, kooperatif başkanlığına yazılı ...
DÜRÜSTLÜK KURALI NEDİR-NİÇİN ÖNEMLİDİR?
DÜRÜSTLÜK KURALI (TMK. MD. 2)
 
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ...
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER