KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 

Avukat İlker Hasan DUMAN


Yayımlanmış Çalışmalarımın Listesi Aşağıdadır

A. KİTAPLAR

Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985)

Anayasa Sözlüğü (İstanbul - 1996)

Cumhuriyet ve Nitelikleri (İstanbul - 1996)

Hukuk Devleti (İstanbul - 1997)(İstanbul-2004)

82 Anayasasında İnsan Haklarına Saygılı Devlet (İstanbul - 1997)

Sosyal Devlet (İstanbul - 1997)

82 Anayasasında Cumhurbaşkanı (İstanbul - 1997)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (İstanbul 2005)

İnşaat Hukuku (1. Baskı, Legal Yayınları, İstanbul-2006; 2., 3., 4. ,5. ve 6. Baskı, Seçkin Yayınları).

100 Soruda İnşaat Hukukuna Giriş (İstanbul Barosu Yayını, İstanbul-2011).

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi, İBY, İstanbul-2013.

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusurun Önemi, İBY, İstanbul-2013.

B. SÜRELİ YAYINLAR

“YENİ ADALET DERGİSİ”

(Yargı ve Hukuk Dergisi)

C. MAKALELER 

Yargıtay Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

1. Kamu Görevlilerinin Giderim Sorumluluğu, Ocak - Nisan 1988.

2. Yargıçlık Üstüne, Ocak 1985.

3. Kanunsuz Emir, Ocak - Nisan 1987.

4. “Genel Ahlakın Korunması Gerekçesiyle Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması”, Temmuz 1999.

 

Terazi Hukuk Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

5. İnşaat Hukuku Sorunlarında Şerhlerin Kaldırılması, Ekim 2011, sf. 49 vd.

 

Adalet Bakanlığı Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

6. Hukuk Mahkemelerinde Tarafların Sorgusu, Haziran 1985.

7. Tanıklık, Temmuz 1984.

 

Bursa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

8. Kamu Düzeni Gerekçesiyle İnsan Haklarının Sınırlanması, 1999/3.

9. Batı Demokrasisi, 1999/7.

 

Antalya Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

10. Yasa Devleti- Hukuk Devleti, 1997/6.

11. Yasa Gücünde Kararname, Ocak 1998.

12. Yayımlanmamış Yasa Olur mu, 1998/10.

13. Erzurum Kongresi, 1999/10.

14. Atatürk: “Devrim Savcıları”, 200/7.

15. Hakimlerin Tazminat Sorumluluğu, 2000/10.

16. Yasayı Eleştirmek Suçu, 2001/1.

17. İşkencenin Önlenmesinde Hekimlerin Rolü,. 2001/2.

18. Milli Güvenlik Kurulu, 2001/3.

19. Sade Vatandaş Anayasa Mahkemesinde Doğrudan Dava Açabilmelidir, 1992/9.

 

Denetim Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

20. Memurların Anayasaya Bağlılık Borcu, s.31.

21. Demokratik Toplum Düzeni, s. 44.

22. Memurların Disiplin İlkeleri ve Güvencesi, s.22.

23. Çağdaş Hukuk, s.34.

 

Manisa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

24. Bilirkişi Raporlarının Mahkemelerin Bağımsızlığına Etkisi, s.19.

25. Dilekçe Hakkı, s.18.

26. Cevap ve Düzeltme Hakkı, s. 21.

 

Yeni Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

27. Silahlı Kuvvetleri Kullanma Yetkisi, s. 1990/9.

28. Atatürk’ün Vasiyeti, s.1991/6.

29. Tutuklama Hastalığı, s. 1990/9.

30. Atatürk Devrimlerinin Yasa ile Korunması, s.1991/1.

31. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Mahkemelerin Etkinliği, s.13.

32. YÜCE DİVAN, s.991/3.

 

Ankara Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

33. Her Şey Çocuklar İçin, 1999/2-3.

34. Avukatların Reklam Yasağı. 1992/3.

 

Yeni Türkiye Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

35. Hakem Mahkemeleri, s.10.

 

Barolar Birliği Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

36. Türk Yurttaşlığının Anayasal Çerçevesi, 2001/3.

37. Devletin Ulusu ve Bölünmez Bütünlüğü ve Bu Gerekçe ile Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, 2001/2.

38. Anlatım Özgürlüğü, 1999/2.

39. “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde” Kanunlar Yetkili Kılınan Merciin Emriyle Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, 1999/3.

40. Anayasa Mahkemesi Üyeliği Profili, 2000/3.

41. “Halkı Birbirine Düşürmek” Suçu, 2001/1.

42. Azınlık Hakları ve Lozan Anlaşması, Mart-Nisan 2005, sf. 307.

43. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yargıcın Tazminat Sorumluluğu, Eylül-Ekim 2011, sf. 403 vd.

44. Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Kazanan Kişinin İyi Niyetinin Korunması, Ocak-Şubat 2012, sf. 411 vd.

45. İnşaatın Yasallık Kazanması İçin Mahkemenin Taraflara Süre ve Yetki Vermesi, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 455 vd.

 

İstanbul Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

46. Savcının Müzakereye Katılması, Ekim 1983.

47. Atatürk İlkeleri ve Hukuk Devrimi,.1981/10.

48. Hukuk Yargılaması Sorunları, 1983/7.

49. Siyasi Parti Özgürlüğü, Eylül 1998.

50. Tutuklu Hakları-Hukuk Devleti, 1999/4.

51. Anayasa Mahkemesinin Vazgeçilmezliği, Şubat 2006, sf. 615 vd.

52. Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulma (Sorumsuzluk Anlaşması), Eylül-Ekim 2011, sf. 243 vd.

53. Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Mart-Nisan 2012, sf. 248.

54. Binalarda Yapım ve Bakım Eksikliğinden Sorumluluk, Mart-Nisan 2013, sf. 224.

55. İnşaat Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yeni İmar Planında Kat Sayısının Azaltılması, Yükleniciye Paylaşımın Yeniden Yapılmasını İsteme Hakkı Verir mi?, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 115 vd.

KONUK YAZAR
2863 sayılı KANUN KAPSAMINDA YAPIM VE YIKIM İŞLERİ
İLKER HASAN DUMAN 2863 SAYILI Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yapım ve yıkım işlerini şöyle düzenlemiştir: I-) Haber Verme Zorunluğu
Taşınır ve ...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ PAYI
İLKER HASAN DUMAN
I-) Genel Olarak
 Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya ...
TEMEL NEDİR? TEMEL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? TEMEL İZOLASYONU NASIL YAPILIR?
ALİ UYSAL
İNŞ. MÜHENDİSİ
               
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER