KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İMAR HUKUKU YAYINLARI

~ 12.09.2019 ~

Cafer Ergen: İmar Planları, Seçkin yayınevi, Ankara 2006.

Cafer Ergen/Veli Böke: Kaçak yapı. Seçkin yayınevi, Ankara 2006.

Cafer Ergen: Arazi ve Arsa Düzenlemeleri, Seçkin yayınevi, Ankara 2006.

Cafer Ergen. İmar Davaları Rehberi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009.

Celal Karaveelioğlu: İmar kanunu ve Mevzuatı Ankara 2002.

Celal Karavelioğlu: İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması, Ankara 2002.

Erarslan Özkaya: İmar kanunu Şerhi ve Mevzuatı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2000.

Halil Kalabalık: İmar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.

Mustafa Yılmaz: İmar yaptırımları ve Yargısal Korunma. Seçkin Yayınevi, Ankara 2002.

 

 

Hits: 10150