KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

DEPREM HUKUKU YAYINLARI

~ 12.09.2019 ~

1.  Deprem ve Hukuk. İstanbul Barosu Yayını. 2000.

2.  Kocaeli Üniversitesi tarafından 28.4.2007 tarihinde düzenlenen (DEPREM SORUMLULUK HUKUKUNDA UYGULAMA SORUNLARI) konulu sempozyum.

3. Deprem ve İstanbul. İstanbul Valiliği Yayını-2000

4. İdris Gürsoy. Türkiye’yi Sarsan Deprem. Kaynak Kültür yayın Grubu. İstanbul-2000
 

Hits: 9659