KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

UYGULAMA İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARININ ESASLARI

~ 17.10.2011 ~
·         SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLMESİ GEREKİR. SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILAR KIYI KENAR ÇİZGİSİNE EN AZ 50 M YAKLAŞABİLİR.
 
·         --·--
 
 
·         SAHİL ŞERİTLERİNDE 2981 SAYILI YASA'NIN UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR.
·         --·--
 
·         İMAR PLANINA GÖRE ALINAN YAPI RUHSATINA DAYANILARAK YAPILMAKTA OLAN YAPILARIN, YAPI RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE, YAPI TATİL TUTANAĞIYLA YAPILMAKTA OLAN İNŞAATIN SEVİYESİNİN TESPİTİ İLE İNŞAATIN BU AŞAMADA KALMASI AMACIYLA MÜHÜRLENMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞINDA, İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ OLSA BİLE, GÜNÜBİRLİK KULLANIM AMACIYLA ÇAYBAHÇESİ-KAFE GİBİ YAPIMLAR YAPILAMAYACAĞINDAN, BUNLARA İLİŞKİN MİMARİ PROJENİN ONAYLANMAMASI GEEREKİR.
·         --·--
 
·         3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA DOLGU ALANINDA PLAN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ İDARENİN PLANI HAZIRLAMASI VE BU YOLDA VALİLİĞE ÖNERİDE BULUNMASI VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNÜN OLMASI GEREKİR. BU USUL UYGULANMAKSIZIN DOĞRUDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAZIRLAYARAK SUNDUĞU PLANIN BAKANLIKÇA ONAYLANMASI PLANIN USUL YÖNÜNDEN İPTALİNİ GEREKTİRİR.
 
·         --·--
 
·         GEREK YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI, GEREK YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN DAYANAĞI OLAN YAPI RUHSATINA KARŞI DAVALAR AÇILMIŞ VE BU İŞLEMLERİN YARGI YERİNCE İPTALİNE KARAR VERİLMİŞSE,
 
A.   DAVA AÇILMAKLA BU RUHSATLAR İHTİLAFLI HALE GELİR.
B.   PLAN VE RUHSATLARIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İLE DE HUKUKİ VARLIĞI SONA ERER.
C.   BU ŞEKİLDE HUKUKSAL VARLIĞI SONA EREN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN, HUKUKEN KORUNABİLİR BİR YANINI KALMAZ.
D.   KAZANILMIŞ HAK İLKESİNDEN HAREKETLE, İPTAL EDİLEN YAPI KULLANMA BELGESİNİN KORUNMASI YÖNÜNE GİDİLEMEZ.
·         --·--
 
·         PLANLI BİR BÖLGEDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (İMAR UYGULAMASI) YAPILMAMIŞ OLSA BİLE KAMULAŞTIRMA YAPILABİLİR. KANUNLARLA SINIRLANMAYAN BİR KONU YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRILAMAZ VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ DARALTILAMAZ.
 
·         --·--
 
·         3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 11. MADDESİNİN, 4342 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCEKİ ŞEKLİNE GÖRE, NAZIM İMAR PLANI İLE GETİRİLEN KULLANIM KARARI İLE MERA VASFI KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR.
 
·         --·--
 
·         ISLAH İMAR PLANLARININ, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA DAYALI OLARAK YAPILMASI GEREKMEMEKTEDİR.
 
·         --·--
 
·          NAZIM İMAR PLANININ UYGULAMA KABİLİYETİ BULUNAN ALANLARDA, ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 
--·--
 
·         İNŞAAT RUHSATI İMAR PLANINA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKİR. İMAR PLANI HENÜZ YAPILMAMIŞ YERDEKİ TAŞINMAZ İÇİN, BU AŞAMADA İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
·         --·--
 
·         BULUNDUĞU ALANDA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR OLSA BİLE, RUHSATSIZ OLARAK İNŞA EDİLEN YAPININ, İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ YOLUNDA İŞLEM TESİS EDİLEBİLİR.
 
·         --·--
 
·         1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI VE BUNA BAĞLI UYGULAMA İŞLEMLERİ, İDARECE YA DA YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMEKSİZİN, ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR OLAN 1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTAL EDİLMİŞ OLMASIYLA KENDİLİĞİNDEN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEZLER VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMAZLAR.
·         --·--
 
·         ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT OLAN TAŞINMAZDAN GEÇEN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ, GENEL DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM NİTELİĞİNDE OLMAYIP, SUBJEKTİF BİR İŞLEMDİR. BU NEDENLE DE DAVACININ DAVA AÇABİLMESİ İÇİN, İPTALİ İSTENİLEN KIYI KENAR ÇİZGİSİ İLE DAVACI ARASINDA AKTÜEL, KİŞİSEL VE MEŞRU BİR İLİŞKİNİN BULUNMASI GEREKİR. AKSİ HALDE, İDARE MAHKEMESİ DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERECEKTİR.
 
·         --·--
 
·         ORMAN ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ YERLER, İNŞAATA ELVERİŞLİ İMAR PARSELİ HALİNE GETİRİLEMEYECEK ALANLAR OLMASI NEDENİYLE, PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULAMAZLAR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANLARI MÜLKİYET HAKKIYLA İLGİLİDİR. BU MÜLKİYET HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN İMAR DURUMU ALINMIŞ OLMASI HALİNDE, AYNI KONUDA İDAREYE TEKRAR BAŞVURULMASINA VE BAŞVURUYA VERİLEN CEVAP ÜZERİNE İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILMASINA BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR.
·         --·--
 
·         PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTALİ SONUCUNDA İPTAL KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İLK KOŞULU, İLGİLİSİ AÇISINDAN PARSELASYON ÖNCESİ HUKUKİ DURUMA YENİDEN GELİNMESİNİN SAĞLANMASIDIR.
 
·         --·--
 
·         ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT OLAN, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN VE İL İDARE KURUL KARARI İLE TEKEMMÜL EDEREK YÜRÜRLÜĞE GİREN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARIN ÇÖZÜMÜNÜN İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İÇİNDEDİR.
 
·         --·--
 
·         ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI, ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINA AYKIRI OLAMAZ.
 
·         --·--
 
·         OKUL ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İSTEMİNİN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARA YÖNELİK OLARAK İNCELENMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         AKARYAKIT İSTASYONU YAPTIRMAK İÇİN YAPI RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, PLAN HÜKÜMLERİNİN YANI SIRA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN 14.6.1997 GÜNLÜ, 23019 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE DE UYGUN OLMASI GEREKİR. TEBLİĞDEKİ BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ KARAYOLLARI KENARINDA AYNI İSTİKAMETTE OLAN İSTASYONLAR ARASINDAKİ MESAFENİN 2 KM OLMASI KOŞULUNUN DAHA SONRA 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 8.MADDESİ İLE PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNİN 45.MADDESİ İLE DEĞİŞİKLİĞE UĞRADIĞINDAN BU HÜKÜMLERİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK SURETİYLE YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         İMAR DURUM BELGESİNİN, İMAR PLANININ UYGULAMASI NİTELİĞİNDE BİR BELGE OLDUĞUNDAN BU BELGENİN VERİLMESİ ÜZERİNE DAYANAĞI DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ İSTENEBİLİR.
 
·         --·--
 
·         PREFABRİK DÜKKANLARIN ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİĞİ YOLUN YAYA YOLU OLDUĞU GEREKÇE GÖSTERİLEREK DÜKKANLARIN YAPIMININ DURDURULAMAYACAĞINA İLİŞKİN İŞLEM GENEL DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM OLAN İMAR PLANININ UYGULANMASINA YÖNELİK BİR İŞLEM ÖZELLİĞİNDE OLDUĞUNDAN, BU İŞLEMİN TEBLİĞİ ÜZERİNE İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR.
 
·         --·--
 
 
·         DAVACININ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN, HEM DE DAVACIYA AİT DİĞER PARSELE YÖNELİK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇEREN BELEDİYE MECLİS KARARININ ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLMESİ VE ASKI SÜRESİ İÇİNDE BU KARARA İTİRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE DAVANIN SON İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE AÇILMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         DAVA KONUSU UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜST ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMASI GEREKİR. 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DAVA KONUSU EDİLMEMİŞSE, İDARE MAHKEMESİNCE BU PLANIN İPTALİNE KARAR VERİLEMEZ.
 
·         --·--
 
·         PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE REDDEDİLMESİ YOLUNDAKİ DAVA KONUSU İŞLEMİN BELEDİYE MECLİSİNCE TESİS EDİLDİĞİNİN KABULÜ İLE UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
·         --·--
 
·         İDARENİN İMAR MEVZUATNDAN KAYNAKLANAN YETKİSİNİ KULLANABİLMESİ İÇİN MUTLAKA KÖYÜN YERLEŞME PLANININ YAPILMASI VE/VEYA KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARININ TESPİT EDİLMİŞ OLMASINA GEREK BULUNMMAKTADIR. PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ UYGULANABİLİR.
 
·         --·--
 
 
·         DAVACININ TAŞINMAZI MEVZİ DEĞİL UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KALDIĞINDAN DOLAYI, "KISMİ YAPILAŞMA" DEĞERLENDİRMESİNİN SADECE PARSELİN YER ALDIĞI İMAR ADASI KAPSAMINDA DEĞİL, SAHİL ŞERİDİNDEKİ TÜM İMAR ADALARI BAZINDA YAPILMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE, İFRAZ VE TEVHİD YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN İSE BELEDİYE ENCÜMENİNCE İNCELENEREK KARARA BAĞLANMASI GEREKİR.
·         --·--
 
·          DAVACI TARAFINDAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMLİ BAŞVURUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ SONRASINDA MEVCUT PLAN VE DEĞİŞİKLİK İSTEMİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLDUĞUNDAN, DAVACININ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMLİ BAŞVURUSUNUN YETKİLİ BELEDİYE MECLİSİNCE KARARA BAĞLANMAYARAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİYLE REDDEDİLMESİ KARŞISINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNE KONU İMAR PLANININ BU AŞAMADA İNCELENME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.
 
·         --·--
 
·         DAVACIYA AİT İNŞAATIN BULUNDUĞU BÖLGENİN İMAR PLANININ VE PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ SONUCUNDA PLANSIZ ALAN HALİNE GELDİĞİ VE YENİ PLANIN YAPILMASINDAN SONRA TAŞINMAZIN DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLECEĞİ AÇIK OLDUĞUNDAN, İNŞAATIN DEVAMINA İZİN VERİLMEMESİ GEREKİR.  
·         --·--
 
·         ISLAH İMAR PLANLARININ PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA YA DA PLANI BULUNMAKLA BİRLİKTE BU PLANIN MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA NEDENİYLE UYGULAMA KABİLİYETİNİ KAYBETTİĞİ ALANLARDA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANI BULUNAN VE BU PLANA GÖRE YAPILMIŞ ALANLARDA BU PLANIN GÜNÜN DEĞİŞEN ŞARTLARINA GÖRE REVİZE EDİLMESİ GEREKİRKEN, 2981 SAYILI YASANIN AMACINI AŞACAK ŞEKİLDE UZUN YILLAR SONRA ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.
 
·         --·--
 
·         İMAR KANUNU İMAR PLANLARININ YAPILMASI HUSUSUNDA İLGİLİ İDARENİN YETKİSİNİ YER YÖNÜNDEN SINIRLANDIRMIŞTIR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN YETKİLİ ORGANLARCA REDDİ ÜZERİNE, DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE, HEM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNE, HEM DE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNE KONU İMAR PLANINA KARŞI BİRLİKTE DAVA AÇILMASI DURUMUNDA, HER İKİ İŞLEM BİRLİKTE İNCELENEREK KARARA BAĞLANABİLİR. DİĞER TARAFTAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN YETKİLİ ORGANLARCA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMAMASI HALİNDE İSE İLK PLAN AÇILAN BU DAVADA İNCELENEMEZ.
 
·         --·--
 
 
·         1/25.000 ÖLÇEKLI PLAN YAPMA YETKİSİ BULUNMAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE YAPILAN PLANIN ESAS ALINMASI SURETİYLE BU PLANI YAPMA KONUSUNDA YETKİLİ OLAN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 1/25.000 ÖLÇEKLİ PLANDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.
 
·         --·--
 
·         1 50000 VE 1/25000 ÖLÇEKLI PLANLARDA ÜNIVERSITE ALANI OLARAK BELIRLENEN TAŞINMAZLARDA YAPILAN KAMU BINASI NITELIĞINDEKI VAKIF ÜNIVERSITESINE AIT BINALARIN YIKTIRILMASINA ILIŞKIN BELEDIYE ENCÜMENI KARARININ IPTALI ISTEMIYLE AÇILAN DAVADA, 1/50000 VE 1/25000 ÖLÇEKLI PLANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLI IMAR PLANLARININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 9.MADDESINE GÖRE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA VE DAHA ÖNCEDEN BELEDIYEYE SUNULAN AYNI DOĞRULTUDAKI 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLI IMAR PLANLARININ DA ILGILI BELEDIYELERCE ONAYLANIP ONAYLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ, ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINA UYGUN OLMALARI GEREKİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANA AYKIRI DÜZENLEMELER GETİREMEZ.
 
·         --·--
 
·         ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLEN BİR ALANDA İMAR PLANLARINI ONAMA YETKİSİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINA AİTTİR. BU BÖLGENİN AYNI ZAMANDA SİT ALANI OLMASI DURUMUNDA İMAR PLANLARI ONAYLAMADAN ÖNCE İLGİLİ KURULDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         1/25.000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTAL EDİLMESİYLE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜKTEN KALKMAZ.  DAVACININ İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİNİN 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         2634 SAYILI YASAYA GÖRE TURİZM MERKEZLERİNDE YAPILACAK İMAR PLANLAR TURİZM MERKEZİ SINIRLARI DİKKATE ALINARAK YAPILACKTIR. TURİZM MERKEZİ SINIRININ BİRDEN ÇOK BELEDİYEYİ İLGİLENDİRMESİ HALİNDE PLAN SINIRLARININ DA AYNI ŞEKİLDE OLABİLİLİR.
·         --·--
 
·         İLGİLİ BELEDİYESİNCE İMAR PLANLARI BAŞKA KURUM KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRILABİLİR. ANCAK, PLANIN ONAYLAMA YETKİSİ İLGİLİ BELEDİYE MECLİSİNE AİTTİR.
·         --·--
 
·         CAMİ BİNALARI, KAMUNUN ORTAK KULLANIMINA AYRILMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE RESMİ BİNA DEĞİL, UMUMİ BİNA TANIMI İÇİNDE YER ALDIĞINDAN, DAVA KONUSU İMAR PLANININ 3194 SAYILI YASANIN 9.MADDESİ UYARINCA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NCA ONAYLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.
 
·         --·--
 
·         USULÜNE UYGUN KABUL EDİLMİŞ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI OLMAKSIZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI YAPILAMAZ.
 
·         --·--
 
·         DAVACI TARAFINDAN DAHA ÖNCEDEN YOLA TERK EDILEN TAŞINMAZIN PARSELASYON IŞLEMINE DAHIL EDILDIĞI, DAVACIYA AIT TAŞINMAZIN DA PARSELASYON IŞLEMININ KAPSAMI DIŞINDA BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞSA, DAVACININ DAVA KONUSU IŞLEMLE MENFAAT ILIŞKISININ BULUNMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANINA KARŞI BIR AYLIK ASKI SÜRESI IÇINDE VE ASKI SÜRESININ SON GÜNÜNÜ IZLEYEN GÜNDEN ITIBAREN 60 GÜNLÜK YASAL IDARI DAVA AÇMA SÜRESI IÇERISINDE ITIRAZDA BULUNULABILİR VE DAVA AÇILABİLİR.
--·--
 
 
·         CAMİ ALANINA İLİŞKİN PLANLAMADA MÜFTÜLÜK GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
·         --·--
 
·         SiT ALANI iLAN EDiLEN BÖLGEDE KORUMA KURULUNCA BELiRLENEN GEÇiŞ DÖNEMi YAPILANMA KOŞULLARINA GÖRE PARSELASYON iŞLEMi TESiS EDiLEMEZ.
·         --·--
 
·         BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANININ 1/1000 ÖLÇEKLI PLANI TADILEN ONAMA YETKISI YOKTUR.
·         --·--
 
·         BELEDIYE MECLISINCE KABUL EDILEN IMAR PLANLARI BIR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILARAK ILAN EDILMESI SURETIYLE KESINLEŞECEĞINDEN ILAN EDILMEYEN IMAR PLANININ DAVACI YÖNÜNDEN KESIN VE UYGULANABILIR NITELIKTE OLMAMASI NEDENIYLE DAVANIN REDDI GEREKIR.
Hits: 6146

İMAR SORUNLAR

İDARE TARAFINDAN MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ SÜRE İLE KISITLANMASI / FAİZ BAŞLANGICININ BELİRLENMESİ / İMAR PLANI
Dava, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Büyükbakkal Mahallesi, 482 484, 473 ve 477 parsel sayılı ve imar planlarında bölge parkı olarak ayrılan taşınmazların ...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ PAYI
İLKER HASAN DUMAN I-) Genel Olarak  Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu ...
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI, KAPSAMI, İŞLEVİ, ORANI
İmar sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu ...
PLAN NOTUNUN GÜCÜ, PLAN NOTUNU AŞAN TALEP VE TASARRUFLAR, İMAR PLANI
1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2012 tarihli, 27 Sayılı kararı ile kabul edilerek ...
İMAR PLANININ İPTALİ 21.9.2016
 İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI     : …. VEKİLİ       : ...
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI
     İmar Kanunu md. 18 ve 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 28-33. Maddeleri Düzenleme Ortaklık Payını Şöyle Düzenlemiştir:     ...
İMAR PLANININ YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN YARGI KARARI
         İSTANBUL 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2011/32   YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER ...
UYGULAMA İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARININ ESASLARI
·         SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLMESİ GEREKİR. SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILAR KIYI ...
İNŞAAT RUHSATI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN YARGISAL DENETİMİ
 3194 sayılı Kanunun genel esas başlıklı 3. maddesinde her hangi bir sahanın, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin koşullarına ve yönetmelik ...
KÖYDE YAPILAN İNŞAATIN DURDURULMASI
 Yerleşmelerin planlı ve sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde 3194 sayılı İmar ...
BİR İMAR PLANI İPTAL EDİLDİĞİNDE ÖNCEKİ PLAN KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜĞE GİRER Mİ?
  İmar planı ve değişiklikleri  yargı kararıyla iptal edilmiş ise bu plana dayanılarak onaylanan projelerin ve verilen inşaat ruhsatlarının dayanağı ...
KAT MÜLKİYETİ İLE İMAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN BİRBİRİNE KARIŞMASI
 Bir örnekle açıklayalım: Davacı (…) tapu bilgilerinde bulunan arsa üzerinde yer alan 12 daireli binanın kat maliklerinden biridir. Kat maliki olarak ikamet ettiği ...
KENTSEL DÖNÜŞÜM
TMMOB Mimarlar Odası Kentleşme, Mimarlık ve Planlama Komitesi, yasama sürecinde tartışma gündeminde bulunan “5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ...
İMAR PLANINDA OYUN ALANI OLARAK AYIRMA FİİLEN ELKOYMA SAYILIR MI?
  (Muhalefet Şerhleri) KARŞI OY : Davacı Fadime Çetinkaya'nın 504/76733 nispetinde malik olduğu 4962 parsel sayılı taşınmazın imar uygulaması sonucu 2/5 m2'lik kısmının ...
ÜST ÖLÇEKLİ PLANIN İPTALİ
Üst ölçekli bir planın mahkemece iptal edilmesi halinde, duruma göre alt ölçekli planlarda bir değişiklik yapılması veya bunun tamamen ...
İMAR PLANININ İPTALİ VEYA YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI HALİNDE ÖNCEKİ PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRİP GİRMEYECEĞİ
İmar planı değişikliğinin mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda değişiklikten önceki imar planının kendiliğinden yürürlüğe girer mi? Yargı organı işlemdeki ...
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI
I-Görev İmar planları düzenleyici idari işlemlerdendir. İmar planlarının iptali için açılan davalar, imar planları birer idari işlem olarak kabul edildikleri ...
İMAR PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA-1   -Yürütmeyi Durdurma ...
ARSALARIN TEVHİT VE TEFRİKİ (İmar Kanunu md. 15-16)
Başvuru kararında, Anayasa’nın 10. maddesiyle aynı durumda olanlar için farklı kurallar getirilmesinin yasaklandığı, Anayasa’nın 5. maddesinde Devletin temel amaç ...
İMAR PLANLARINA EGEMEN OLAN İLKELER VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR
Bir idari fonksiyon olarak planlama, “içeriğine olursa olsun, önceden saptanmış hedef ya da hedeflere; yine önceden saptanmış sürede ulaşmak için izlenecek ...
İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ-KAZANILMIŞ HAK
İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN RUHSAT VE SÜREN İNŞAATLARA ETKİSİ KONUSUNDA ABD HUKUKUNDAN ÇÖZÜMLER: “AYKIRI KULLANIM HAKKI” VE “KAZANILMIŞ ...
KÖYLERDE YAPILAŞMA
Davacılar ... İlçesi … Köyünde bulunan 495 sayılı taşınmazın 1550 m2 ve 550 m2 yüzölçümündeki bölümlerindi davalıdan … ...
YÜKLENİCİNİN İNŞAATI İMAR MEVZUATINA UYGUN MEYDANA GETİRME BORCU
Yüklenicinin İnşaatı İmar Mevzuatına Uygun Meydana Getirme Borcu İnşaatın imar mevzuatına uygun meydana getirilmesi borcu, yüklenicinin, yasada yer alması gerekmeyen, ancak ...
HİZMET KUSURU NEDENİYLE BELEDİYENİN SORUMLULUĞU
Bir Hukuk devletinde idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemler yapmaması gerekir. Hukuka saygılı bir idarenin kendi eylem ve işlemlerinden kaynaklanmış bu zararları da karşılaması ...