KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA, AZİL HAKLI SAYILIR

~ 19.04.2010 ~
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA AZİL HAKLI SAYILIR
(13. HD. 22.5.2008, 5193/7032)
Davacı avukatın 1997 yılından beri davalı şirketin vekili olarak dava ve icra takiplerini yürüttüğü, davalarda temsil ettiği ve 04.07.2003 tarihinde vekillikten azil edildiği anlaşılmaktadır. Davacı, azlin haksız olduğunu, dava dilekçesinde belirttiği dava dosyaları ile ilgili olarak kendisine ödenmesi gereken avukatlık ücretlerinin tamamını haksız azil nedeniyle hakettiğini, ancak ödenmediğini iddia ederek bu davayı açmıştır. Davalı ise, davacının aldığı işi sonuçlandırmadan karşı tarafın da vekilliğini üstlendiğini, güven sarsıcı hareketleri nedeniyle haklı olarak azil edildiğini savunmuştur. Gerçekten de davacı avukatın, vekil olarak borçları BK'nun 389 ve devamı maddelerinde gösterilmiş olup, öncelikle vekil BK.'nun 390. maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sadakat ve özen ile ifa etmekte yükümlüdür. Vekil sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. Şayet vekili görevini yerine getirirken gerekli özen ve dikkati göstermemiş sadakatle vekaleti ifa etmemiş ise, vekil edenin vekilini azli haklıdır. Avukatlık Kanununun 174. maddesi hükmüne göre azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez; haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır. Davalının azı in haklı olduğuna dair savunması üzerinde gerektiği şekilde durulup araştırılmamıştır. Her şeyden önce bildirilen dosyalarda davacının görevini yerine getirip getirmediği, karşı tarafın vekilliğini üstlenip üstlenmediği, şayet üstlenmişse ne zaman üstlendiği ve dosyalardaki davacı avukatın bir ihmal ve kusurunun olup olmadığı hususu hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtilmemiş, mahkemece de bu yönde bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır.
Öyle olunca davacının gerekli şekilde özen ve dikkati göstererek dosyalan takip ettiği, azlin haksız olduğu yönündeki mahkemenin görüşünün, doğru olup olmadığı denetlenememektedir. Zira kararda dosyalara göre değerlendirme ve belirleme olmadığından, davalının bildirdiği dosyalar da görevini layıkı ile yerine getirdiğini göstermez. Mahkemece davacının bildirdiği dosyalarda, davacının bir ihmal ve kusurunun bulunup bulunmadığı, güven sarsıcı hareketlerin nelerden ibaret olduğu, gerektiğinde bilirkişi incelemesi ile araştırılarak, azilin haksız olup olmadığı belirlenmeli, şayet azil haksız ise taraflar arasında geçerli olan sözleşme hükümlerine göre davacının hak ettiği ve talep edebileceği ücret belirlenmeli, sonucuna göre karar verilmeli, azil haklı ise davacı ücrete hak kazanmayacağından dava red edilmelidir. Mahkemece taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Hits: 4925

Genel

İstanbul Barosu Ücret Tarifesi (2022)
İSTANBUL BAROSU 01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Büroda Sözlü Danışma…………………: ...
SESİMİZ GAZETESİ
Slide1
Avukat İlker Hasan DUMAN
Yayımlanmış Çalışmalarımın Listesi Aşağıdadır A. KİTAPLAR Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985) Anayasa Sözlüğü (İstanbul - ...
Footer
Avukat İlker Hasan Duman © 2019Sitede yayımlanan makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Tüm hakları saklıdır.Arena Yazılım | Avukat Web Sitesi
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE TARTIŞILAN OLGULAR:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinin ( 1 ). bölümüne 4928 sayılı Kanunun 6. maddesi ile eklenen ( I ) bendinde düzenlenen "hükmün, ...
AVUKATA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI
AVUKATA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI   (13. HD. 10.6.2008, 366/8103). Müvekkilin avukata karşı ileri süreceği tazminat istekleri, hakkın ...
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR (13. HD. 10.4.2006, 528/5252) Davacı ile davalı arasında imzalanan 2.4.2001 tarihli ücret ...
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞMEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ...
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ  (13. HD. 24.4.2006, 16998/6398) Davacının dayandığı 26.05.1998 tarihli taahhütname başlıklı belgenin, temyiz ...
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA, AZİL HAKLI SAYILIR
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA AZİL HAKLI SAYILIR (13. HD. 22.5.2008, 5193/7032) Davacı avukatın 1997 yılından beri davalı şirketin vekili olarak dava ...
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ (13. HD. 4.5.2009, 13260/5950) Davacı ...
AVUKATLIK KANUNU'NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR
AVUKATLIK KANUNU’NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ...
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ÜCRET SÖZLEŞMESİ SAYILMALIDIR
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ...
ÜCRET TARİFEDE YAZILI ASGARİ MİKTARIN ALTINDA OLMAMAK VE BELLİ BİR MİKTARI KAPSAMAK KAYDIYLA SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLİR
ÜCRET TARİFEDE YAZILI ASGARİ MİKTARIN ALTINDA OLMAMAK VE BELLİ BİR MİKTARI KAPSAMAK KAYDIYLA SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLİR (13. HD. 15.2.2001, 742/1516) Avukatlık ücreti, ...
slide5
Slide2
Slide3
slide4