UYGULAMA İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARININ ESASLARI
·         SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARININ GÖZETİLMESİ GEREKİR. SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILAR KIYI KENAR ÇİZGİSİNE EN AZ 50 M YAKLAŞABİLİR.
 
·         --·--
 
 
·         SAHİL ŞERİTLERİNDE 2981 SAYILI YASA'NIN UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR.
·         --·--
 
·         İMAR PLANINA GÖRE ALINAN YAPI RUHSATINA DAYANILARAK YAPILMAKTA OLAN YAPILARIN, YAPI RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ÜZERİNE, YAPI TATİL TUTANAĞIYLA YAPILMAKTA OLAN İNŞAATIN SEVİYESİNİN TESPİTİ İLE İNŞAATIN BU AŞAMADA KALMASI AMACIYLA MÜHÜRLENMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞINDA, İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ OLSA BİLE, GÜNÜBİRLİK KULLANIM AMACIYLA ÇAYBAHÇESİ-KAFE GİBİ YAPIMLAR YAPILAMAYACAĞINDAN, BUNLARA İLİŞKİN MİMARİ PROJENİN ONAYLANMAMASI GEEREKİR.
·         --·--
 
·         3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 7. MADDESİ UYARINCA DOLGU ALANINDA PLAN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ İDARENİN PLANI HAZIRLAMASI VE BU YOLDA VALİLİĞE ÖNERİDE BULUNMASI VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNÜN OLMASI GEREKİR. BU USUL UYGULANMAKSIZIN DOĞRUDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAZIRLAYARAK SUNDUĞU PLANIN BAKANLIKÇA ONAYLANMASI PLANIN USUL YÖNÜNDEN İPTALİNİ GEREKTİRİR.
 
·         --·--
 
·         GEREK YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI, GEREK YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN DAYANAĞI OLAN YAPI RUHSATINA KARŞI DAVALAR AÇILMIŞ VE BU İŞLEMLERİN YARGI YERİNCE İPTALİNE KARAR VERİLMİŞSE,
 
A.   DAVA AÇILMAKLA BU RUHSATLAR İHTİLAFLI HALE GELİR.
B.   PLAN VE RUHSATLARIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İLE DE HUKUKİ VARLIĞI SONA ERER.
C.   BU ŞEKİLDE HUKUKSAL VARLIĞI SONA EREN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN, HUKUKEN KORUNABİLİR BİR YANINI KALMAZ.
D.   KAZANILMIŞ HAK İLKESİNDEN HAREKETLE, İPTAL EDİLEN YAPI KULLANMA BELGESİNİN KORUNMASI YÖNÜNE GİDİLEMEZ.
·         --·--
 
·         PLANLI BİR BÖLGEDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (İMAR UYGULAMASI) YAPILMAMIŞ OLSA BİLE KAMULAŞTIRMA YAPILABİLİR. KANUNLARLA SINIRLANMAYAN BİR KONU YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRILAMAZ VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ DARALTILAMAZ.
 
·         --·--
 
·         3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 11. MADDESİNİN, 4342 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCEKİ ŞEKLİNE GÖRE, NAZIM İMAR PLANI İLE GETİRİLEN KULLANIM KARARI İLE MERA VASFI KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR.
 
·         --·--
 
·         ISLAH İMAR PLANLARININ, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA DAYALI OLARAK YAPILMASI GEREKMEMEKTEDİR.
 
·         --·--
 
·          NAZIM İMAR PLANININ UYGULAMA KABİLİYETİ BULUNAN ALANLARDA, ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 
--·--
 
·         İNŞAAT RUHSATI İMAR PLANINA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKİR. İMAR PLANI HENÜZ YAPILMAMIŞ YERDEKİ TAŞINMAZ İÇİN, BU AŞAMADA İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
·         --·--
 
·         BULUNDUĞU ALANDA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR OLSA BİLE, RUHSATSIZ OLARAK İNŞA EDİLEN YAPININ, İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ YOLUNDA İŞLEM TESİS EDİLEBİLİR.
 
·         --·--
 
·         1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI VE BUNA BAĞLI UYGULAMA İŞLEMLERİ, İDARECE YA DA YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMEKSİZİN, ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR OLAN 1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTAL EDİLMİŞ OLMASIYLA KENDİLİĞİNDEN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEZLER VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMAZLAR.
·         --·--
 
·         ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT OLAN TAŞINMAZDAN GEÇEN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ, GENEL DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM NİTELİĞİNDE OLMAYIP, SUBJEKTİF BİR İŞLEMDİR. BU NEDENLE DE DAVACININ DAVA AÇABİLMESİ İÇİN, İPTALİ İSTENİLEN KIYI KENAR ÇİZGİSİ İLE DAVACI ARASINDA AKTÜEL, KİŞİSEL VE MEŞRU BİR İLİŞKİNİN BULUNMASI GEREKİR. AKSİ HALDE, İDARE MAHKEMESİ DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERECEKTİR.
 
·         --·--
 
·         ORMAN ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ YERLER, İNŞAATA ELVERİŞLİ İMAR PARSELİ HALİNE GETİRİLEMEYECEK ALANLAR OLMASI NEDENİYLE, PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULAMAZLAR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANLARI MÜLKİYET HAKKIYLA İLGİLİDİR. BU MÜLKİYET HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN İMAR DURUMU ALINMIŞ OLMASI HALİNDE, AYNI KONUDA İDAREYE TEKRAR BAŞVURULMASINA VE BAŞVURUYA VERİLEN CEVAP ÜZERİNE İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILMASINA BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR.
·         --·--
 
·         PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTALİ SONUCUNDA İPTAL KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İLK KOŞULU, İLGİLİSİ AÇISINDAN PARSELASYON ÖNCESİ HUKUKİ DURUMA YENİDEN GELİNMESİNİN SAĞLANMASIDIR.
 
·         --·--
 
·         ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT OLAN, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN VE İL İDARE KURUL KARARI İLE TEKEMMÜL EDEREK YÜRÜRLÜĞE GİREN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARIN ÇÖZÜMÜNÜN İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İÇİNDEDİR.
 
·         --·--
 
·         ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI, ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINA AYKIRI OLAMAZ.
 
·         --·--
 
·         OKUL ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İSTEMİNİN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARA YÖNELİK OLARAK İNCELENMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         AKARYAKIT İSTASYONU YAPTIRMAK İÇİN YAPI RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, PLAN HÜKÜMLERİNİN YANI SIRA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN 14.6.1997 GÜNLÜ, 23019 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE DE UYGUN OLMASI GEREKİR. TEBLİĞDEKİ BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ KARAYOLLARI KENARINDA AYNI İSTİKAMETTE OLAN İSTASYONLAR ARASINDAKİ MESAFENİN 2 KM OLMASI KOŞULUNUN DAHA SONRA 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 8.MADDESİ İLE PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNİN 45.MADDESİ İLE DEĞİŞİKLİĞE UĞRADIĞINDAN BU HÜKÜMLERİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK SURETİYLE YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         İMAR DURUM BELGESİNİN, İMAR PLANININ UYGULAMASI NİTELİĞİNDE BİR BELGE OLDUĞUNDAN BU BELGENİN VERİLMESİ ÜZERİNE DAYANAĞI DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ İSTENEBİLİR.
 
·         --·--
 
·         PREFABRİK DÜKKANLARIN ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİĞİ YOLUN YAYA YOLU OLDUĞU GEREKÇE GÖSTERİLEREK DÜKKANLARIN YAPIMININ DURDURULAMAYACAĞINA İLİŞKİN İŞLEM GENEL DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM OLAN İMAR PLANININ UYGULANMASINA YÖNELİK BİR İŞLEM ÖZELLİĞİNDE OLDUĞUNDAN, BU İŞLEMİN TEBLİĞİ ÜZERİNE İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR.
 
·         --·--
 
 
·         DAVACININ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN, HEM DE DAVACIYA AİT DİĞER PARSELE YÖNELİK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇEREN BELEDİYE MECLİS KARARININ ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLMESİ VE ASKI SÜRESİ İÇİNDE BU KARARA İTİRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE DAVANIN SON İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE AÇILMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         DAVA KONUSU UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜST ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMASI GEREKİR. 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DAVA KONUSU EDİLMEMİŞSE, İDARE MAHKEMESİNCE BU PLANIN İPTALİNE KARAR VERİLEMEZ.
 
·         --·--
 
·         PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE REDDEDİLMESİ YOLUNDAKİ DAVA KONUSU İŞLEMİN BELEDİYE MECLİSİNCE TESİS EDİLDİĞİNİN KABULÜ İLE UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
·         --·--
 
·         İDARENİN İMAR MEVZUATNDAN KAYNAKLANAN YETKİSİNİ KULLANABİLMESİ İÇİN MUTLAKA KÖYÜN YERLEŞME PLANININ YAPILMASI VE/VEYA KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARININ TESPİT EDİLMİŞ OLMASINA GEREK BULUNMMAKTADIR. PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ UYGULANABİLİR.
 
·         --·--
 
 
·         DAVACININ TAŞINMAZI MEVZİ DEĞİL UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KALDIĞINDAN DOLAYI, "KISMİ YAPILAŞMA" DEĞERLENDİRMESİNİN SADECE PARSELİN YER ALDIĞI İMAR ADASI KAPSAMINDA DEĞİL, SAHİL ŞERİDİNDEKİ TÜM İMAR ADALARI BAZINDA YAPILMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE, İFRAZ VE TEVHİD YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN İSE BELEDİYE ENCÜMENİNCE İNCELENEREK KARARA BAĞLANMASI GEREKİR.
·         --·--
 
·          DAVACI TARAFINDAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMLİ BAŞVURUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ SONRASINDA MEVCUT PLAN VE DEĞİŞİKLİK İSTEMİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLDUĞUNDAN, DAVACININ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMLİ BAŞVURUSUNUN YETKİLİ BELEDİYE MECLİSİNCE KARARA BAĞLANMAYARAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİYLE REDDEDİLMESİ KARŞISINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNE KONU İMAR PLANININ BU AŞAMADA İNCELENME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.
 
·         --·--
 
·         DAVACIYA AİT İNŞAATIN BULUNDUĞU BÖLGENİN İMAR PLANININ VE PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ SONUCUNDA PLANSIZ ALAN HALİNE GELDİĞİ VE YENİ PLANIN YAPILMASINDAN SONRA TAŞINMAZIN DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLECEĞİ AÇIK OLDUĞUNDAN, İNŞAATIN DEVAMINA İZİN VERİLMEMESİ GEREKİR.  
·         --·--
 
·         ISLAH İMAR PLANLARININ PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA YA DA PLANI BULUNMAKLA BİRLİKTE BU PLANIN MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA NEDENİYLE UYGULAMA KABİLİYETİNİ KAYBETTİĞİ ALANLARDA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANI BULUNAN VE BU PLANA GÖRE YAPILMIŞ ALANLARDA BU PLANIN GÜNÜN DEĞİŞEN ŞARTLARINA GÖRE REVİZE EDİLMESİ GEREKİRKEN, 2981 SAYILI YASANIN AMACINI AŞACAK ŞEKİLDE UZUN YILLAR SONRA ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.
 
·         --·--
 
·         İMAR KANUNU İMAR PLANLARININ YAPILMASI HUSUSUNDA İLGİLİ İDARENİN YETKİSİNİ YER YÖNÜNDEN SINIRLANDIRMIŞTIR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN YETKİLİ ORGANLARCA REDDİ ÜZERİNE, DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE, HEM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNE, HEM DE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNE KONU İMAR PLANINA KARŞI BİRLİKTE DAVA AÇILMASI DURUMUNDA, HER İKİ İŞLEM BİRLİKTE İNCELENEREK KARARA BAĞLANABİLİR. DİĞER TARAFTAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN YETKİLİ ORGANLARCA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMAMASI HALİNDE İSE İLK PLAN AÇILAN BU DAVADA İNCELENEMEZ.
 
·         --·--
 
 
·         1/25.000 ÖLÇEKLI PLAN YAPMA YETKİSİ BULUNMAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE YAPILAN PLANIN ESAS ALINMASI SURETİYLE BU PLANI YAPMA KONUSUNDA YETKİLİ OLAN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 1/25.000 ÖLÇEKLİ PLANDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.
 
·         --·--
 
·         1 50000 VE 1/25000 ÖLÇEKLI PLANLARDA ÜNIVERSITE ALANI OLARAK BELIRLENEN TAŞINMAZLARDA YAPILAN KAMU BINASI NITELIĞINDEKI VAKIF ÜNIVERSITESINE AIT BINALARIN YIKTIRILMASINA ILIŞKIN BELEDIYE ENCÜMENI KARARININ IPTALI ISTEMIYLE AÇILAN DAVADA, 1/50000 VE 1/25000 ÖLÇEKLI PLANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLI IMAR PLANLARININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 9.MADDESINE GÖRE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA VE DAHA ÖNCEDEN BELEDIYEYE SUNULAN AYNI DOĞRULTUDAKI 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLI IMAR PLANLARININ DA ILGILI BELEDIYELERCE ONAYLANIP ONAYLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ, ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINA UYGUN OLMALARI GEREKİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANA AYKIRI DÜZENLEMELER GETİREMEZ.
 
·         --·--
 
·         ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLEN BİR ALANDA İMAR PLANLARINI ONAMA YETKİSİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINA AİTTİR. BU BÖLGENİN AYNI ZAMANDA SİT ALANI OLMASI DURUMUNDA İMAR PLANLARI ONAYLAMADAN ÖNCE İLGİLİ KURULDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         1/25.000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTAL EDİLMESİYLE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜKTEN KALKMAZ.  DAVACININ İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİNİN 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.
 
·         --·--
 
·         2634 SAYILI YASAYA GÖRE TURİZM MERKEZLERİNDE YAPILACAK İMAR PLANLAR TURİZM MERKEZİ SINIRLARI DİKKATE ALINARAK YAPILACKTIR. TURİZM MERKEZİ SINIRININ BİRDEN ÇOK BELEDİYEYİ İLGİLENDİRMESİ HALİNDE PLAN SINIRLARININ DA AYNI ŞEKİLDE OLABİLİLİR.
·         --·--
 
·         İLGİLİ BELEDİYESİNCE İMAR PLANLARI BAŞKA KURUM KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRILABİLİR. ANCAK, PLANIN ONAYLAMA YETKİSİ İLGİLİ BELEDİYE MECLİSİNE AİTTİR.
·         --·--
 
·         CAMİ BİNALARI, KAMUNUN ORTAK KULLANIMINA AYRILMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE RESMİ BİNA DEĞİL, UMUMİ BİNA TANIMI İÇİNDE YER ALDIĞINDAN, DAVA KONUSU İMAR PLANININ 3194 SAYILI YASANIN 9.MADDESİ UYARINCA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NCA ONAYLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.
 
·         --·--
 
·         USULÜNE UYGUN KABUL EDİLMİŞ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI OLMAKSIZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI YAPILAMAZ.
 
·         --·--
 
·         DAVACI TARAFINDAN DAHA ÖNCEDEN YOLA TERK EDILEN TAŞINMAZIN PARSELASYON IŞLEMINE DAHIL EDILDIĞI, DAVACIYA AIT TAŞINMAZIN DA PARSELASYON IŞLEMININ KAPSAMI DIŞINDA BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞSA, DAVACININ DAVA KONUSU IŞLEMLE MENFAAT ILIŞKISININ BULUNMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.
 
·         --·--
 
·         İMAR PLANINA KARŞI BIR AYLIK ASKI SÜRESI IÇINDE VE ASKI SÜRESININ SON GÜNÜNÜ IZLEYEN GÜNDEN ITIBAREN 60 GÜNLÜK YASAL IDARI DAVA AÇMA SÜRESI IÇERISINDE ITIRAZDA BULUNULABILİR VE DAVA AÇILABİLİR.
--·--
 
 
·         CAMİ ALANINA İLİŞKİN PLANLAMADA MÜFTÜLÜK GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
·         --·--
 
·         SiT ALANI iLAN EDiLEN BÖLGEDE KORUMA KURULUNCA BELiRLENEN GEÇiŞ DÖNEMi YAPILANMA KOŞULLARINA GÖRE PARSELASYON iŞLEMi TESiS EDiLEMEZ.
·         --·--
 
·         BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANININ 1/1000 ÖLÇEKLI PLANI TADILEN ONAMA YETKISI YOKTUR.
·         --·--
 
·         BELEDIYE MECLISINCE KABUL EDILEN IMAR PLANLARI BIR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILARAK ILAN EDILMESI SURETIYLE KESINLEŞECEĞINDEN ILAN EDILMEYEN IMAR PLANININ DAVACI YÖNÜNDEN KESIN VE UYGULANABILIR NITELIKTE OLMAMASI NEDENIYLE DAVANIN REDDI GEREKIR.

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr